Rok 2011 -  v kapitole příjem se výrazně projevily kapitálové výnosy - prodej majetku

Závěrečný účet města Poděbrady za rok 2011:   Počet obyvatel 14 032
Zastupitelstvo města dne  22.6.2011  s c h v a l u j e:
 Účetní klasifikace Rozpočet Skutečnost Rozdíl % plnění Index 10/09
a) celkové příjmy ve výši 368 432,00 tis. Kč 405 036,80 tis. Kč +36 604,80 tis Kč 110 122
z toho:     
daňové příjmy 146 805,30 tis.Kč 154 344,00 tis.Kč +7 538,70 tis. Kč 105 104
nedaňové příjmy 22 719,50 tis. Kč 24 065,70 tis. Kč +1 346,20 tis. Kč  106 110
kapitálové příjmy 30 587,20 tis. Kč 58 936,10 tis. Kč +28 348,90 tis. Kč 193 871
dotace 168 320,00 tis.Kč 167 691,00 tis.Kč -629,00 tis. Kč  100 107
b) celkové výdaje ve výši 485 153,00 tis.Kč 358 423,20 tis. Kč -126 729,80 tis. Kč 74 113
z toho:     
běžné výdaje  tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč    
   tis. Kč  tis. Kč tis. Kč     
   tis. Kč  tis. Kč  tis. Kč    
c) převod fondu rezerv a rozvoje 116 721,00 tis.Kč 21 000,00 tis.Kč -95 721,00 tis. Kč 18 180
saldo příjmů a výdajů   +46 613,60 tis. Kč      
d) úvěry města     
splátka úvěru  4 014,0 tis. Kč 4 014,0 tis. Kč      
31.3.2007 - 31.12.2019 formou 52 čtvrtletních splátek splátky úvěr
Akce čtvrtletní roční výše splaceno zbývá
Kanalizace Poděbrady 659 tis. Kč 2 636 tis.Kč 34 223 tis.Kč 13 180 tis.Kč 21 043 tis.Kč
Vodovod Přední Lhota, Kluk 242 tis.Kč 968 tis.Kč 12 555 tis.Kč 4 840 tis.Kč 7 715 tis.Kč
Vodovod Velké zboží 102,5 tis.Kč 410 tis.Kč 5 330 tis.Kč 2 050 tis.Kč 3 280 tis.Kč
Celkem 1 003,5 tis.Kč 4 014 tisKč 52 108 tis.Kč 20 070 tis.Kč 32 038 tis.Kč
smluvní dlouhodobé závazky  tis. Kč  tis. Kč tis. Kč     
e) majetek          
majetek celkem 2 250 720 tis.Kč 2 043 473 tis. Kč      
dlouhodobý hmotný majetek 1 891 680 tis.Kč 1 616 137 tis. Kč      
pohledávky brutto   83 432 tis. Kč      
krátkodobé pohledávky brutto   76 540 tis. Kč      
krátkodobé pohledávky netto   75 344 tis. Kč      
cizí zdroje celkem   120 045 tis. Kč      
dlohodobé závazky   00,0      
krátkodobé závazky   53 059 tis. Kč      
náklady   230 055 tis. Kč      
výnosy   313 576 tis. Kč      
výsledek hospodaření   64 382 tis. Kč      
 f) stavy a obraty na běžných účtech stav k 1.1 Stav ke konci období  Změna stav účtů    
běžné účty celkem 145 786 031,65 Kč 188 385 708,47 Kč -42 599 676,82 Kč    
z toho:     
běžné účty fondů USC 115 354 175,53 Kč 95 258 037,24 Kč 20 096 138,29 Kč    
základní běžný účet USC 30 431 856,12 Kč 93 127 671,23 Kč -62 695 815,11 Kč    
                prijmy 2011
 
      vydaje 2011

line1