PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM  

 

     Bod č.1    Vodohospodářská infrastruktura majetek města

 

Město Poděbrady v současné době pronajímá společnosti VaK Nymburk tuto vodohospodářskou infrastrukturu:

  Kanalizační řady                roční nájemné    1 659 970,-- Kč  
  Vodovodní řady                  roční nájemné       578 296,-- Kč  
  Čistírna odpadních vod      roční nájemné    4 064 000,-- Kč  
  Celkem nájemné příjem Poděbrady              6 302 239,-- Kč  
Jsme zásadně proti vložení tohoto rodinného stříbra města Poděbrady do společnosti VaK Nymburk a.s.

      

 

   Město Poděbrady vybudovalo v letech 2004 - 2006 kanalizaci a vodovod rozpočtovými náklady

                                                            153 000 000 Kč

 

   dotace od MZe ve výši       46 mil. Kč

   bezúročný úvěr                  52 mil. Kč

   vlastní zdroje                      55 mil. Kč

 

                                                        Majetek má patřit městu!

 

            ROZHODÉ    NE  VKLÁDAT TENTO MAJETEK NEVÝHODĚ DO VaK NYMBURK

 

                                                PROČ?

 

 vvvvvvvvvvvvvvvvvv             

 

Město Poděbrady jako druhý největší akcionář ve společnosti VaK Nymburk a.s.

 

Vývoj zisku a ceny vody 

 

Rok 2017  zahájení rekonstrukce ČOV

Počet kusů akcií ve vlastnictví Města Poděbrady  119.859 ks

Podíl ve společnosti VaK Nymburk a.s. 15,651 %   
Dividendy pro Poděbrady za rok 2017 před zdaněním  441.380,--Kč

Účtované  vodné  41,18 Kč    stočné  42,95 Kč     

Celkem vodné stočné           84,13 Kč           DPH 15%

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2020 

Počet kusů akcií ve vlastnictví Města Poděbrady  119.859 ks 

Podíl ve společnosti VaK Nymburk a.s. 11,548 %   
Dividendy pro Poděbrady za rok 2020 před zdaněním  359.577,--Kč

Účtované  vodné   41,18 Kč    stočné    48,42 Kč     

Celkem vodné stočné           89,60 Kč          DPH 15%      do 30.4.2020

Účtované   vodné   39,39 Kč    stočné    46,31 Kč     

Celkem vodné stočné           85,70 Kč          DPH 10%      od 1.5.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2021 

Účtované    vodné   39,39 Kč     stočné    49,06 Kč   

Celkem vodné stočné           88,45 Kč           DPH 10%  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rok 2022 

Účtované vodné   41,76 Kč        Stočné    52,01 Kč  

Celkem vodné stočné           93,77 Kč   DPH 10%

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                     Stát snížil sazbu DPH, občan stejně zaplatil!

 

        Dnes je rozdíl mezi stočným rok 2011  a stočným rok 2022  10,25 Kč/m3.

 

  K roku 2011 (uzavření nájemní smlouvy) je to nárůst stočného o celých  57%          

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vvvvvvvv