PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.4                    Majetkoprávní vztahy

 

 
 

                                                                                                                                  Město tápe a samo neví čí je co! 

 
 

Společnost VaK Nymburk se sama sebe pasovala do role stavebníka aniž by k tomuto měla  prokazatelný souhlas. Ani rozsah rekonstrukce nebyl městem odsouhlasený. Přesto nechalo Město Poděbrady tuto rekonstrukci (vybudování nové ČOV na pozemku společnosti VaK Nymburk) proběhnout, aniž by bylo smluvně ošetřeno, jakým způsobem bude  vypořádáno takovéto technické zhodnocení ČOV. Tento přístup Města Poděbrady vede v konečném důsledku k tomu, že městu reálně hrozí, že v budoucnu nebude vlastníkem zmodernizované ČOV. 

                                                Stále diskutovaná otázka čí vlastně ČOV je není doposud vyřešena!

 

Společnost VaK jako stavebník, příjemce dotace a investor je v současné době majitelem všech technologií, které byly v rámci rekonstrukce pořízeny, a to ne jen na vlastním pozemku. Společnost VaK tyto eviduje ve svém majetku a odepisuje i technologie Města Poděbrad. K tomuto postupu nemá souhlas Města Poděbrady.

Z pohledu umístění jednotlivých částí rekonstruované ČOV je nezpochybnitelné, že vše, co je na pozemku města, bude v rámci finančního vypořádání patřit městu. Vše co je vybudováno na pozemku VaK Nymburk bude muset Město Poděbrady odkoupit. Celkový poměr rozmístění technologií je 1/3 Město Poděbrady 2/3 společnost Vak.

 

          50.000.000,- Kč   zachráněno!

 

                                      Dotace to je oč tu běží

 

 

 

Sám proti přesile

19 zastupitelů města Poděbrady, předseda představenstva VaK Nymburk Ing. Miloš Petera a silný kalibr právník zastupující zájmy města.

Na řádném jednání zastupitelstva města Poděbrady 20.09.2017 schváleno usnesení o řešení majetkového vypořádání ČOV Poděbrady "

 

 Usnesení zastupitelstvo

 

Toto usnesení bylo přímým ohrožením udržení dotace

50.000.000,--Kč v majetku VaK Nymburk.

 

 

                            Hraju za team Poděbrady

 
https://youtu.be/qA40pvBYSyA
 

Slova pana Langra  " Vaše konstrukce je sice zajímavá, ale zcela irelevantní".

 

            Otázkou zůstává "ZA JAKÝ TEAM HRAJE PAN LANGR" 

 

Představenstvo společnosti VaK Nymburk neschválilo podpis tohoto dodatku k nájemní smlouvě.  Stanovilo podmínku předložení písemného souhlasu MZe s převodem dotace 50 milionů na město Poděbrady. Tento souhlas VaK Nymburk nezískal. Dodatek nebyl ze strany VaK podepsán.

 

                               50.000.000,-- Kč   zachráněno

Nechceme, aby ČOV Poděbrady skončila v rukou VaK Nymburk. ČOV musí zůstat v majetku města Poděbrady!

 Chci podepsat petici