Frantisek Trestik 1Blog
_________________________________________________
František Třeštik
předseda spolku   
Rozvoj - Prosperita město Poděbrady

Články Blogu                                                                                                                                                                                               

   >>> 1    <<<

 

   

Kdo se bojí, ten křičí…. I takto je možné vnímat rétoriku opozice.

Nečisté svědomí je asi ten nejhorší trest, který může člověka postihnout.  Nebezpečí pochází od lidí, kteří umí mluvit, ale jejich mluvení je prázdné! Takto je možné vnímat příspěvek pana Langra v Poděbradských novinách „ A tohle se opravdu stalo….“

Celý článek

 
   

Konec divokých osmi nekoncepčních let v Poděbradech? Nesmyslné utrácení bylo vizitkou této doby!

Je to necelého půl roku od komunálních voleb a podle některých zhrzených zastupitelů opět v Poděbradech vládne nenávistná komunální kampaň. Sami jsou ovšem jejími protagonisty. Toto soudě podle exstarosty pana Langra,  za  silné podpory volebního uskupení Pro občany Poděbrad pana Lukavce, Smejkala a paní Jiráskové.

Celý článek

 2018
   

Vysvětlení - Mluvte pravdu!

Reakce na článek pana Ing. Vladimíra Vrchoty, předsedy Správní rady TJ LTC Poděbrady, z. s., tenisového klubu, který byl zveřejněn v čísle 19/2018 Poděbradských novin.

Pravda a lež, jdou spolu světem a je mnohdy těžké rozeznat, jaký má která šat…

PN LM

   
   

Zůstali před branami radnice…

1. Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb v Poděbradech a jaký vzkaz tak pomyslně voliči radnici vyslali?

2. Jak vnímáte výsledek vašeho uskupení a v čem spatřujete hlavní příčiny, že vaše uskupení nezískalo žádný mandát v zastupitelstvu?

PN LM

Celý článek

   
   

Mlč a nic se Ti nestane, a tak pan Langr taktně mlčí!

Vlastně ne. Nestydí se a síří kolem sebe špatnou náladu a hlavně lže. On ze svého pohledu je ten, kdo je spasitelem Poděbrad. Dotazuje se voličů „ Opravdu si myslíte, že kandidáti, kteří se ve volební kampani nestydí lhát a chovají se jako hulváti, se po volbách změní“.

PN LM

Celý článek

   
   

Já sem se těšil na tu medaili, daj-li mně ji anebo nedaj-li,
Proč Rozvoj- prosperita město Poděbrady společně s Realisty nesouhlasí s nominací současného starosty PhDr. Ladislava Langra na medaili ke 100. výročí České republiky.

PN LM

Celý článek

 
   

Úhel pohledu – neslušně slušný pan Smejkal
Teatrální prezentace zastupitelských dojmů pana Smejkala z jednání zastupitelstva ze dne 20. 6. 2018 v PN č.14/2018 může připomínat v mnohém komedii Františka Langera „Obrácení Ferdyše Pištory.“

PN LM

Celý článek

 
VUML KSC  

Šiřitelé špatné nálady stále v akci, aneb přednášky z VUMLu pokračují!
(Rakce na BLOG pana Ing. Lukavce - Šiřitelé špatné nálady stále v akci)

Ahoj lidičky z Poděbrad,

Je neuvěřitelné jak se doba a prostředky opakují. Včera vás pan Langr nabádal k ostražitosti skrze 4 dohody mexického spisovatele Dona Miguela Ruize, dnes pan Lukavec na svém BLOGU  hřímá s pomocnou berličkou knihy Průmysl lži od Alexandry Alvarové, nad notorickými negativisty a nosiči špatné nálady, jakými bezesporu jsou Naše Poděbrady v čele s panem Káninským a Třeštikovcema.

Vždy, když se vyrojí takovýto soustředěný tlak na veřejnou morálku je dobré se zamyslet nad tím co to ti protagonisti, takovéhoto úporného snažení mohou mít společného. A   BINGO mám to.........

Celý článek
 
VVP  

Ahoj lidičky z Poděbrad,
chtěl bych se s Vámi podělit o zásadní novinku, kterou by bylo chybou přehlédnout. Na  Facebookovém profilu volebního uskupení Volba pro Poděbrady na mě dýchla minulost. Tento profil sdílel videonahrávku svého lídra, pana doktora Langra.  Po přehrání této nahrávky jsem se ocitl v nejistotě časoprostoru. Ano lidičky, z té nahrávky k posluchačům promlouvá a moralizuje ten samý pan Langr, co v předlistopadové době 89 formoval myšlenky a názory o kulturním dění celému národu.(Zde nutno podotknout, že formoval národ z televizní obrazovky ČT, kde se specializoval na oblast kultury). Po těch letech na mě z obrazovky monitoru koukal opět ten samý kluk, jen o mnoho let starší, leč se stejnou rétorikou a pohledem manipulátora a normalizátora.  Na jeho obranu nutné podotknout, že tehdy před listopadem 89, ještě s rudou komunistickou knížkou v náprsní kapse, papouškoval a mluvil, co rodná strana požadovala.

Celý článek

 
   

Šiřitelé špatné nálady …tak zněl verdikt na počiny opozičních uskupeníZ prvního šoku je možné si pomoci nějakou dobrou průpovídkou. Tím může být i věta amerického autora Dale Carnegieho: "Když tě kopou do zadku, znamená to, že jsi vpředu." A být vpředu není přece špatné.Je smutné, že se pan Lukavec uchyluje k osvědčeným metodám a stěžuje si například na to, kam až se dostala v Poděbradech politická kultura.

Celý článek

 
   

Cožpak jsme oslepli?  Neoslepli, ale léčba může být zdlouhavá a finančně náročná!

A tenhle znáte? Tak třeba Pepíčku ty. Jaký znáš vtip? Sím, paní učitelko. Máme doma samičku, ta má sedm králíčků. Dnes už je to jisté, všichni budou komunisté. Ale, ale Pepíčku, jak jsi na to přišel? Sím, paní učitelko, oni jsou slepí, nevidí. Po týdnu se Pepíček hlásí. Sím, paní učitelko, musím opravit své tvrzení. Máme doma samičku, ta má sedm králíčků. Dnes už je to jisté, dva z nich budou komunisté. Počkej a co těch pět? No ty už prohlédli!

PN LM

Celý článek

 
   

Honební sezona začala, aneb co s tím…. Reakce na článek pana Langra.

Lidové přísloví praví, že potrefená husa nejvíc kejhá. A v tomto případě bych řekl, že toto platí dvojnásob. Pan Langr ve svém názoru, zveřejněném v předešlých PN, nepřinesl nic nového pod sluncem. Pozorně jsem si názor pana Langra přečetl, ale ne a ne vybrat skupinu (pan Langr dal svým poselstvím občanům na výběr), která by dokázala co nejobjektivněji vystihnout současné názorové proudy v našem městě.  

PN LM

Celý článek

 
   

Co letos prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Jsme na prahu nového roku. Roku 2018, který bude pro nás občany další výzvou, jakým směrem se bude republika ubírat. Rokem prezidentských voleb, rokem, kdy jmenovaný premiér bude usilovat o získání důvěry pro svoji jmenovanou vládu, připomínkou stého výročí vzniku Československé republiky a v neposlední řadě podzimních komunálních voleb, které na další 4 roky ovlivní prosperitu a rozvoj našeho krásného města.

PN LM

Celý článek

2017
   

Nepoučitelný pan Langr – jaká fakta ho opravdu přesvědčí?

Je opravdu těžké pochopit rétoriku pana Langra. Jeho rádoby zlehčování skutečnosti, že může v Poděbradech vznikat nová iniciativa, která opravdu bez nároku na odměnu poukazuje na cílené tunelování veřejných prostředků. Jenže to ukáže až závěrečný účet, který zatím počítáme bez hostinského. Je stále brzo nad účtenkami jásat, nebo je zavrhovat.

Celý článek

   
   

Lež má krátké nohy a Vás, pane Kubelko, dohonila - sorry jako
Odpověď na RE(D)AKCE PN:
Nestranná a zcela nezávislá redakce Poděbradských novin se ocitá v situaci, kdy ve snaze sebe sama obhájit, nadále šíří lži a polopravdy.

Celý článek

 
   

Závratná částka 107 milionů korun,
taková se zřejmě potvrdí na zářijovém řádném zasedání zastupitelstva - cena, kterou město Poděbrady zaplatí za post na kandidátce pana Langra do parlamentu České republiky.

Celý článek

   2016
   

Úhel pohledu - reaguji na vyjádření k tématům zastupitelstva pana radního Jiřího Felkra ve věci ČOV Poděbrady následovně:

1.) VAK fakticky zahájil výstavbu vlastní ČOV na vlastním pozemku. Název projektu „Intenzifikace“ je zavádějící, neboť nejde o takový stavební zásah do ČOV města, kterým by byla zvýšena účinnost systému čištění. Jde o zcela jinou a novou stavbu. Nejde o novou výstavbu na pozemku města.

PN LM

Celý článek

 

 

   

Kam kráčí Město Poděbrady jako hospodář veřejného majetku.

Moto „Kdo jsi, odkud jsi a kam kráčíš“                                                

Spíše filosofické téma, než něco, co objasní technický, politický či lidský motiv toho, co se skrývá za současnou debatou o prodeji Čistírny odpadních vod (ČOV) v Poděbradech. Nicméně, k pochopení nastalé debaty, se mi jeví vhodné podívat se na kořeny toho, co stojí v pozadí akcentovaného tématu.

PN LM

Celý článek

2015
   

Co se skrývá za prodejem ČOV Poděbrady?

6. zasedání zastupitelstva města konané dne 4. 11. 2015 se stalo fraškou, když dospělo k jednacímu bodu č. 4 „Postup ve věci Čistírny odpadních vod“. Celé jednání postrádalo jasnou koncepci ze strany předsedajícího panaLangra a tak jejich „vysvobozením“ z nepříjemně se vyvíjející situace bylo ukončení diskuse.

PN LM

Celý článek

 
   

Ani gentleman, ani mluvka…

Kde jinde, než na pravidelných jednáních zastupitelstva, je možné se vyjádřit k záměrům koalice a vedení města. Je zde možnost postavit se před mikrofon a nahlas prezentovat svůj vlastní názor k projednávaným bodům. Nikde není psáno, ani deklarováno, že musí být ten jediný a správný.
Nespornou výhodou je ovšem ta skutečnost, že je zpětně možné ověřit případné nesrovnalosti v tvrzeních následně prezentovaných.

PN LM

Celý článek

   
   

S jarem přichází potíže…
Již první řádky příspěvku paní Navrátilové a veřejné přiznání se ke stavu věci „ Už mi z něho třeští (k) hlava …“ svědčí o jejím ne zrovna dobrém zdravotním rozpoložení a snad toto jediné může být pro ni omluvou za celý pro mne nesrozumitelný článek. 

PN LM

Celý článek

 
   

Pomluva by neměla být lacinou výmluvou, pane Uhlíři…

Poděbrady díky Vám a spol. přišly za 4 roky nenahraditelně o majetek v hodnotě stamilionů korun a k tomu je nutno připočítat prohospodaření fondu rozvoje, taktéž

PN LM

Celý článek

 
   

Reakce na článek Romana Vlasáka „ Různost názorů a polemiku ano, ale…“ a článek pana Uhlíře „ NENÍ TO JEN O ŽIŽKOVU“ z PN ze dne 8. 1. 2015

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.

PN LM

Celý článek

 2014
   

Poděbrady budou zadlužené, půjčka bude řešit investice

39 dnů ke zlaté, nominace na medaili pro hulváta roku. Kam kráčí Poděbrady? Závěrečný účet města za rok 2014 bude zřejmě opět ztrátový! Otázka zní,  zda se potvrdí  trend z předcházejících let.

PN LM

Celý článek

 
   

Štědrá pětimilionová investice, to si ji Žižkov opravdu nezaslouží?

Stihne tak dlouho plánovaný a vymodlený nadjezd Koutecká stejný osud jako převážnou většinu realizovaných projektů v Poděbradech? Kdy pevná a jistá ruka architektonického chirurga pana Uhlíře a pana Langra skalpelem řízne a přesvědčí poděbradskou veřejnost o skutečnosti, že jejich diagnóza je správná „ schodiště nebude“.

PN LM

Celý článek

 
   

„SLUŠNĚ A POCTIVĚ“ -  to v žádném případě nebylo

Poslední předvolební úvahou a příspěvkem „Proč má babička velké zuby?“ nás pan doktor Langr zavede z pohádek do reality. Vaše slova pane doktore „Moje rada zní – posuzujte kandidáty podle dosavadní práce a charakteru.“ jsou naprosto výstižným sloganem a škoda jen, že voliči neznali v této době Vaše skutečné zásluhy!  Opravdu není výstižnějšího přirovnání k Vám než „beránka vlku se zachtělo“.

PN LM

Celý článek

 
   

Reakce na článek pana Langra „Nehorázná drzost, hroší kůže, nebo snad hloupost?“

Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl a jsou případy, kdy je účinnější než červený šátek

PN LM

Celý článek

 
   

Čas prý dokáže zázraky, čtvrt století a vše snad nezapomenuto

Pud sebezáchovy se aktivuje nejen při skutečném, ale bohužel také při domnělém ohrožení. Tento pud je velmi silný, je  totiž spojen s potřebou přežít. Přesně tento faktor zřejmě spustil obranné reakce,  mozek  podvědomě vyhodnocuje  bezprostřední ohrožení a bez jakékoliv sebekontroly se jedinec nebo skupina naplno prezentuje. 

PN LM

Celý článek
 

 

   

Konec divokých osmi nekoncepčních let v Poděbradech? Nesmyslné utrácení bylo vizitkou této doby!  

Je to necelého půl roku od komunálních voleb a podle některých zhrzených zastupitelů opět v Poděbradech vládne nenávistná komunální kampaň. Sami jsou ovšem jejími protagonisty. Toto soudě podle exstarosty pana Langra,  za  silné podpory volebního uskupení Pro občany Poděbrad pana Lukavce, Smejkala a paní Jiráskové.

PN LM

Celý článek