Co zbývá vyřešit? No přece „Kam s ní?“

JIskra stadion1

Stávající sportovní areál by mohl být rozšířen. Nabízí se možnost umístění plaveckého bazénu.

V případě přebytku dešťových srážek je možné elegantní řešení. Retenční plocha u prodejního areálu by vytvářela vodní zásobník pro téměř sousedící sportovní areál Jiskra. Zde by stačilo instalovat dostatečný rezervoár.

Dalším velmi zajímavým řešením by byla realizace výstavby plaveckého bazénu v této lokalitě.

Finanční rozbor akce Šinták. Město Poděbrady pod rozumným vedením pana Langra hodlá utratit!
    Rozpočtové opatření č. 1/2018 - ulice Revoluční část města kanalizace 11.000.000 Kč.

Ulice Revoluční část města chodníky 5.000.000 Kč. Střednědobý výhled města 2019–2023 - Dešťová kanalizace Revoluční – Skupice 25.500.000 Kč.

Projektová dokumentace na Revoluční chodníky z roku 2016 106.420 Kč Celkem - 41.606.420 Kč Tak to je částka, kterou chce radnice nesmyslně utratit.
   

Chceme změnu. Nechceme nesmyslné megalomanské projekty, ale vodu účelně využít! Ne do Labe!


Zastavíme nesmyslný a vykonstruovaný projekt dešťové kanalizace v ulici Revoluční!


V případě přebytku dešťových vod z území Jamborovka, prověříme možnost tuto využít pro fotbalový stadion Jiskra a přilehlé oblasti.