Pro oblast Bažantnice a Jamborovka máme elegantní řešení! Komu asi vadilo?

Píše se duben 2013. Město Poděbrady má na stole studii „ Revitalizace a zpřístupnění části Příměstského rekreačního lesa Bažantnice“. Navrhovaná řešení plně respektují přírodní charakter místa. Stávající zeleň bude v maximální míře zachována. Mohlo by vzniknout příjemné relaxační místo pro obyvatele této lokality. Revitalizací prostoru Bažantnice by město Poděbrady získalo nádherný lesopark. Návrh abiotických prvků mimo jiné zahrnuje – úpravu vodního režimu Jamborovka, technickou rekultivaci a pomístní terénní úpravy, zpřístupnění lokality-realizace povalových chodníků zpřístupnění lokality-realizace přírodních mlatových pěšin doplnění funkčních prvků mobiliáře. mapka zameru 111
 mapka zameru 2

Místo by se stalo oddychovou zónou a příjemným prostředím nejen pro procházky ale i aktivní odpočinek.