Andrea Třeštiková 16ředstavujeme Vám naše kandidáty a kandidátky do obecního zastupitelstva, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách 10. a 11. října 2014. 

Více zde: https://www.kdu-nemcicky.cz/products/kandidatni-listina-pro-volby-2014-zverejnena/
Představujeme Vám naše kandidáty a kandidátky do obecního zastupitelstva, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách 10. a 11. října 2014. 

Více zde: https://www.kdu-nemcicky.cz/products/kandidatni-listina-pro-volby-2014-zverejnena/
Představujeme Vám naše kandidáty a kandidátky do obecního zastupitelstva, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách 10. a 11. října 2014. 

Více zde: https://www.kdu-nemcicky.cz/products/kandidatni-listina-pro-volby-2014-zverejnena/

Představujeme Vám naše kandidáty a kandidátky do obecního zastupitelstva, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v komunálních volbách 5. a 6. října 2018 do Zastupitelstva města Poděbrady 2018 - 2022.

Frantisek Trestik 1                                             Zuzana Kroupova 2                                             Pavel Drahokoupil 3  
 1     František Třeštik, 62 let
          manažer, bezpečnostní technologie
                                              2           Zuzana Kroupová, 61 let
               ekonom
                                              3.             Pavel Drahokoupil, 63 let
                odborný referent
 

Proč? Proč kandiduji? Čtyři roky nezvratnými důkazy poukazuji na politicko ekonomickou loupež za bílého dne. Voda je zdroj života. Nikdy není pozdě, ale nyní je šance to změnit! 
Vrátíme společně čistírnu odpadních vod (ČOV) zpět do majetku Poděbrad?

                                            Nikita Sergejevič Chrusčov: „Politik je člověk, který slíbí, že postaví most i tam, kde není řeka.“
Takových politiků je v Poděbradech dost. Proto se já mezi politiky nepočítám.
                                             Nejhorší je srážka s blbcem....  

Martin Kroupa 4                                             Marcel Sixta 5                                             Miroslava Nova 6  
4              Martin Kroupa, 29 let
              manažer
                                              5            Marcel Sixta, 59 let
             hudebník
                                              6            Miroslava Nová, 37 let
             manažerka
 
Thomas Carlyle: Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla. Poděbrady potřebují změnu. To je můj cíl, který prosadím společně s uskupením stejně smýšlejících lidí v Rozvoj - Prosperita město Poděbrady společně s Realisty.                                            
Moje Motto:  Hudbě jsem zasvětil celý život,  proto bych chtěl kvalitní hudbu, které si lázně zaslouží.
 
 
                                            Chtěla bych bezpečné, krásné a prosperující město 
 pro nás i naše děti. Je to náš domov.

Bohumil Piska 7                                             Vladimir Berka 8                                             Patrik Wildman 9  
7          Bohumil Piška, 66 let
           OSVČ  
                                              8      Ing. Vladimír Berka, 53 let
          technik IT
                                              9         Patrik Wildman, 41 let
            kuchař
 

Moje krédo: Všichni co měli co do činěni s komunistama před i po roce 1989, nemají v politice a ve statni sféře co dělat. Za těch 29 let se o tom již všichni mohli přesvědčit.

                                            Naučme se nést odpovědnost za své konání a nehledejme důvody pro ospravedlnění svých chyb.                                             Rozhodl jsem se kandidovat, abych mohl na základě svých zkušeností pozitivně přispět ke zlepšení celkové situace města Poděbrady. Občané města Poděbrady by měli mít plnou důvěru bez pochybností v ty, kteři město zastupují.

 

Zdenek Posva 10                                             Vladimir Novy 11                                             Vladimi Zak 12  
 10        Zdeněk Pošva, 85 let
            vodohospodář
                                            11      Vladimír Nový, 46 let
        jednatel společnosti
                                            12             Ing. Vladimír Žák, 65 let
              dopravní projektant
 
V městě Poděbrady je třeba udělat pořádek v rámci úspor ve vodním hospodařeni jak v ČOV, tak převést závlahu parku na užitkovou vodu z Labe místo drahé vody pitné.                                             Sliby nechme politikům, reálné a poctivé cíle jsou mou volbou pro blaho všech spoluobčanů Poděbrad.                                              Jako bývalý dopravní projektant bych chtěl řešit kritické dopravní situace v Poděbradech a zejména podpořit Projekt rozvoje rekreační plavby na řece Labi s výstavbou přístavišť. Na tomto projektu aktivně spolupracuji s Ředitelstvím vodních cest a.s. Aktivně jsem budoval přístaviště Oseček a Marinu v Týnci nad Labem, kde kotví již 35 lodí.

 

Emil Zenaty 13                                             Zdenka Hueckova 14                                             Hana Vanhalova 15  
13             Ing. Emil Ženatý, 56 let
             technický pracovník
                                            14          Zdeňka Huecková, věk 66
            prodavačka ve vinotéce
                                            15          Hanka Vaňhalová, 44 let
          skladník
 

Chtěl bych svými znalostmi a zkušenostmi pomoci v rozvoji Poděbrad, které mám rád.

                                            Přála bych si, aby se změnila situace na Žižkově, aby lidé, kteří tu žijí měli také nějaké zázemí a nebyla to pro ně pouhá " noclehárna. " Je hezké stavět stále nové domy s byty, ale nikdo už nepomyslí na služby pro lidi, kteří zde bydlí, ani na různé krámky, aby lidé, co přijedou z práce domů nemuseli jezdit pro vše do města, chybí tu také relaxační zóna pro odpočinek pracujících, více venkovního využití pro děti ... bylo by krásné, kdyby nastala změna a lidé byli spokojeni.                                            
Kdo má rád zvířata, má rád lidi. Já mám ráda oboje, ale na zvířata se trochu zapomíná. I psi by měli mít v Poděbradech místo, kde by si mohli hrát.

 

Andrea Trestikova 16                                             Marketa Hrda 17                                             Jaroslav Rejman 18  
16      Ing. Andrea Třeštiková, 31 let
       specialista lékové regulace
                                            17             Markéta Hrdá, 31 let
             marketing, managment
                                            18            Jaroslav Rejman, 70 let
             technik, zámečník
 
 Chtěla bych, aby naše lázeňské město více ožilo kulturními a společenskými akcemi.                                             Nelíbí se mi, že v Poděbradech je zapomínáno na děti, zimní období je soustavně neřešeno. Máme sice krásnou kolonádu, ale přilehlé okolí se město moc nestará. Vadí mi cyklostezky od nikud nikam.                                            

Není to jen o penězích. Zůstat za všech okolností svůj, nezbavovat se odpovědnosti za budoucnost, nebýt tzv. užitečným idiotem  a mít odvahu jít proti proudu. Jak pravil klasik: "Jen leklé ryby plavou s proudem".

 

Josef Zach 19                                             Petr Stastny 20                                             Lubomr Kubelka 21  
19        Josef Zach, 57 let
           technik
                                            20         Petr Šťastný, 45 let
         kuchař
                                              21      Ing. Lubomír Kubelka, věk 62 let
        manager
 
Jako technický pracovník Domova pro seniory Luxor Poděbrady, který zajišťuje důstojné žití, podporu a pomoc seniorům se sníženou soběstačností, bych chtěl své znalosti z tohoto prostředí uplatnit i v případě nově vybudovaných zařízení toto typu v našem krásném městě.                                             Za Rozvoj - Prosperita město Poděbrady společně s Realisty kandiduji proto, aby celé Poděbrady byly stejně pěkné, jako je park a náměstí.                                            

Co bych chtěl změnit?  Chtěl bych usilovat o klidné lázeňské město. Všude přítomný hluk by se měl snížit a ne jen na kolonádě.  Vadí mi, jak si bezohledně počínáme. Vzorem by mohla být  zavedená praxe  v ostatních státech EU. Lázně bez hluku, aby Poděbrady byly lázněmi a skutečně tak i fungovaly.