Proc RPP Realiste

Rozvoj-Prosperita město Poděbrady je uskupení, které vznikalo postupně během minulého roku. Nejprve jako iniciativa, která začala upozorňovat na závažné problémy v našem městě. Nebyla to jen kritika. Na stůl byla položena i řešení ku prospěchu města. Úrodnou půdu u vedení města jsme ale nenašli.

A podle zákona akce reakce a dlouhé diskuzi jsme dospěli k jedinému možnému řešení. Postavit se současné koalici ve volbách.

Podporu jsem získali u politické strany Realisté.

    Realisté považují za  prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za své rozhodování politickou odpovědnost. Profesionální a vzdělaný aparát veřejné správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou osobní odpovědnost. Takto si Realisté představují fungující řízení státu.    

Rozvoj-prosperita město Poděbrady považuje za prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za svá rozhodování politickou odpovědnost i na komunální úrovni. Profesionální a vzdělaný aparát samosprávy a státní správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou odpovědnost.