Rozvoj – Prosperita město Poděbrady společně s Realisty

Trestik foto     a systémy ochrany majetku, spojené se soukromým podnikáním, byly a jsou i v současné době moji hlavní aktivitou. Další pro mě velice zajímavou aktivitou bylo založení Smíšené obchodní komory Česká Republika – Indonésie, kde jako Vice prezident, je mojí pracovní náplní navazování a udržování kontaktů mezi zájmovými hospodářskými institucemi obou zemí. Již několik let se aktivně zajímám o dění v našem městě. Zpočátku to byla jen osobní touha zapojit se, udělat něco prospěšného. Zapojuji se důsledně do komunální politiky a snažím se poukazovat na některá ne příliš vhodná řešení a hledat možnosti jejich nápravy. Osobně se domnívám, že Poděbrady mají velký potenciál růstu v mnoha směrech a já chci přispět svými schopnosti, znalostmi, pracovitostí a odhodláním k jeho realizaci. Některé strategické projekty jsou     stále v řešení, jiné jsou před námi a je potřeba přistoupit k budoucnosti našeho města zodpovědně a rozvážně. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany. V předešlém volebním období jsem kandidoval za politické hnutí ANO. Avšak po volbách v roce 2014 jsme se postupně začali rozcházet v názorech, jakou pozici by mělo mít politické hnutí ANO v opoziční roli. Toto byl hlavní důvod, proč jsem se po dlouhé úvaze rozhodl iniciovat založení nového spolku Rozvoj-Prosperita město Poděbrady, kde jsem předsedou.

Mezi mé záliby patří zahrada. Ve volných chvílích rád čtu, sleduji filmy, cestopisy a celosvětové dění. Dalším mou relaxací je sauna. Ze sportovních aktivit je to běh a cyklistika.

František Třeštik
    Foto EZN     Realisté, která svým programem a vystupováním naplňovala moje názory. A protože mám vnučku a další je na cestě, rozhodl jsem se, že do tohoto stále se zhoršujícího světa různých nesmyslných nařízení, korupce, lajdáctví a vlády neodborníků už musím něco zkusit změnit. Zkušenosti jsem sbíral po revoluci ve stavařině jako pracovník v soukromé firmě. Práce od A po Z byla velmi inspirativní a náročná. Nyní jsem spokojený v jiném oboru, kde sbírám úplně jiné poznatky.

Mým koníčkem je kolo a cyklistika s partou přátel a kamarádů po celé naší vlasti i mimo ní.

Chtěl bych svými znalostmi a zkušenostmi pomoci v rozvoji Poděbrad, které mám rád.

Ing. Emil Ženatý
Dovolte mi, abych se Vám stručně představil.

Jmenuji se František Třeštik a je mi 62 let. Narodil jsem se v Kutné Hoře a nakonec mě osud zavál do Poděbrad, kde s rodinou žiji již více jak 38 let. Vystudoval jsem střední odbornou školu se zaměřením na slaboproudé technologie, které se mi v podstatě staly celoživotním pracovním zaměřením. Do roku 1993 jsem pracoval v Českých radiokomunikacích. Bezpečnostní technologie
            Dovolte mi, abych se se krátce představil.

Jmenuji se Emil Ženatý, jsem ročník 1962, pocházím z Nymburka a nyní žiju od roku 1993 v Poděbradech. Vystudoval jsem Vysokou školu strojní v Liberci, odkud mi zůstalo pár přátel na celý život. Nikdy jsem nebyl politicky činný, naopak politika mi byla vždy svou nekalostí, podlostí a lží cizí. To se zlomilo až v loňském roce, kdy jsem narazil na novou stranu
   

 line1 5Proc RPP Realiste

obrazek realiste1     1. Funkční demokracie vyžaduje svobodu slova a pluralitu názorů. Proto Realisté jako ochránci demokratických principů řadí respekt k oponentům mezi nosné principy svého chování. Nedílnou součástí tohoto postoje je současně pokora a oddanost vlastním cílům, ke kterým mohou vést i dobré myšlenky konkurentů. Realisté jsou připraveni spolupracovat s každým, s kým mohou najít hodnotovou shodu. Realisté jsou přesvědčeni i o tom, že ve společnosti leží ladem obrovský rezervoár zkušeností a moudrosti, a chtějí proto, aby se občané na řízení obcí podíleli více než doposud.

Našim společným cílem je nalézt co největší shodu se všemi potencionálními partnery v zastupitelstvu města, kteří vnímají práci zastupitele jako službu občanům Poděbrad. Kteří jsou připraveni přijímat oprávněnou kritiku a pracovat s ní jako podnětem pro další práci. Proto se budeme snažit, aby občané ve větší míře přicházeli na zasedání zastupitelstva a dostávali prostor
    sdělovat své požadavky či náměty pro již zmiňovanou kritiku k práci vedení města.

Práci v komisích by měli zastávat zejména odborníci v daném oboru a na jejich názor byl měl být brán zřetel při rozhodování rady města.

2. Realisté proto doporučují hledat vždy řešení na takové úrovni, na níž lze nejlépe využít pozitivní vliv blízkosti a sourodosti. Tedy řešení „šitá na míru“. Menší systémy a organizace mají větší šance být úspěšné, protože lépe odpovídají lidským schopnostem a potřebám. Ke klíčovým tématům Realistů proto jednoznačně patří silné regionální hospodářství a sebevědomá komunální politika.

Poděbrady jako malé město má ideální podmínky být úspěšné. Jen je třeba pracovat tak, aby výsledky odpovídaly potřebám většiny občanů. Stanovení priorit, transparentní výběrová řízení, spolupráce se soukromými investory a účelné využívání dostupných dotací (zásobník projektů).
    3. Realisté považují za prospěšné jasně definovat a oddělit politickou odpovědnost od odpovědnosti odborné. Politici mají politicky rozhodovat a nést za své rozhodování politickou odpovědnost. Profesionální a vzdělaný aparát veřejné správy má na základě politického zadání navrhovat a realizovat odborná řešení, za která ponese plnou osobní odpovědnost. Takto si Realisté představují fungující řízení nejen státu, ale samosprávy.

Jsme připraveni uzavřít s dalšími partnery v zastupitelstvu dohodu o politické odpovědnosti zastupitelů při rozhodování o správě města.

Kvalitní tajemník úřadu by měl být zárukou, že realizace politických zadání bude prováděna profesionálně a z případných pochybení budou vyvozovány pracovněprávní důsledky. Zároveň však by měli být úředníci, kteří odvádějí nadstandardní výkony veřejně za svoji práci ohodnoceni.
    obrazek realiste