Vážení a milí spoluobčané!
Pro mnohé z Vás již nejsme zcela neznámou skupinou občanské iniciativy.