PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.5                Prověření pravdivosti tvrzení

 

 
 

 Jako stavebník se společnost VaK Nymburk  ucházel o poskytnutí dotace v rámci Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství čj. 144690/2012-MZE-15131 ve znění 2. dodatku pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací".

V souvislosti s žádostí společnosti VaK o dotaci zaslalo dne 2.10.2014 Ministerstvo zemědělství, útvar: Odbor vodovodů a kanalizací starostovi Města Poděbrady PhDr. Ladislavu Langrovi písemný dotaz, zda společnost VaK jakožto žadatel o dotaci je investorem stavby „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady“ a zda Město Poděbrady jakožto vlastník ČOV udělilo společnosti VaK s uvedenou stavbou souhlas.

Na uvedený dopis Ministerstva zemědělství reagoval starosta Města Poděbrady PhDr. Ladislav Langr dopisem ze dne 8.10.2014 tak, že společnost VaK jakožto současný provozovatel ČOV je investorem nové stavby „Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady.“

 
   dopis MZ Langr odpoved GDPR  
vvvvvvvvvv  

Na výslovný dotaz Ministerstva zemědělství, vznesený v rámci posuzování žádosti o dotaci a adresovaný vedení města, zda oficiálním investorem rekonstrukce je společnost VaK, bývalý starosta pan Langr zaslal výše přiložené usnesení rady města. Toto usnesení rady města se odvolává na usnesení zastupitelstva Města Poděbrady č.53/2010 ze dne 14.4.2010. Pravdou je, že se bývalý starosta města odvolává na usnesení ve kterém NENÍ, zastupitelstvem města schváleno, že investorem je společnost VaK Nymburk.

 

Tyto skutečnosti sdělil pan Langr Ministerstvu zemědělství i přesto, že si byl velmi dobře vědom, že žádný takový souhlas s rekonstrukcí zastupitelstvo Města Poděbrady společnosti VaK nikdy neudělilo.

 

V důsledku této vědomě nepravdivé informace načerpala společnost VaK, jakožto soukromý subjekt, státní dotaci v celkové částce 50.000.000,- Kč z programu označeného Ministerstvem zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ primárně určeného pro obce. Je evidentní, že bez uvedeného potvrzení zaslaného bývalým starostou Města Poděbrady Ministerstvu zemědělství, by společnost VaK, jakožto soukromý subjekt, předmětnou dotaci nikdy nezískala.

vvvvvvvvvv