Schválený projekt -  Výzvy č. 45 - oblast podpory 1.2
Zaparkuj a pokračuj hromadnou dopravou

Celkové způsobilé výdaje :     18.592.940,00 Kč
Celková výše dotace rozpočtu RR:7.437.176,00 Kč