Projekty, o kterých rozhodují sami obyvatelé. Princip participativního rozpočtu.

Komunální volby jsou vždy lakmusovým papírkem spokojenosti obyvatel obce. Během volebního klání se politické strany a občanská sdružení předhánějí, jak zaujmout voliče. Zapomíná se na skutečnost, že finanční zdroje jsou limitovány jednak mandatorními výdaji, závazky z probíhajících realizací dlouhodobých strategických plánů rozvoje obce a v neposlední řadě i na straně příjmů vývojem ekonomiky státu.

 

stop ruka Politická rozhodnutí bez ekonomické odpovědnosti.

 

 

Není možné rozhodovat a nenést jakoukoliv odpovědnost. Schovávat se za kolektivní rozhodnutí usnesením rady města, nebo zastupitelstva. Vždy je nutné rozlišovat, zda bylo rozhodnuto v zájmu celku (obce) a ne nesmyslné (mnohdy korupční) zvýhodňování zájmových skupin. 

Zde platí naprosto pravdivé „Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem.“

Nastupuje nástroj participativního rozpočtování

Participativní rozpočtování umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat, a dává jim možnost rozhodovat o tom, jak a na co jsou peníze vynakládány.