Pan Ladislav Langr a jeho skutečná 13 tá komnata.

Ladislav Langr jako pátý polistopadový starosta města Poděbrad nemusí ve skutečnosti být takovým úspěšným mužem na radnici, jak se všemožně snaží sám sobě a hlavně občanské veřejnosti namlouvat. Na pomyslném kapitánském můstku města Poděbrad pan Ladislav Langr stanul v roce 2010. Volební období plné zmatků a přehmatů při realizaci připravených dotačních titulů z předešlých let (v samostatné  části "Projekty města" postupně zmapováno). Následné volební období 2014 - 2018 již není tak úspěšné na dotační tituly a pro rozvoj města začíná období stagnace. Nekoncepčnost, nerozhodnost a hlavně soustavně pokračující nesystémové populistické rozhazování finančních prostředků města nebere konce. Pan Langr převzal v roce 2010 město s připravenými projekty a s dostatečným finančním krytím. Zbývá necelý půlrok do komunálních voleb a s tím i účtování jak toto město vlastně prosperuje. Za tichého souhlasu napříč politickým spektrem pan Langr postupně město zadlužuje a sám si ve stylu po mě potopa připravil pozici na kandidátní listině do parlamentu České republiky za sociální demokraci.

Představujeme pana Ladislava Langra:
Jako o veřejně činné osobnosti je možné na internetových portálech k osobě pana Langra dohledat jeho profesní profil. 

Pan Ladislav Langr vystudoval gymnázium v Poděbradech, Fakultu žurnalistiky UK Praha (1978-1982), postgraduálně uměleckou kritiku na DAMU (1987-1989). V l. 1982-1992 byl redaktorem a moderátorem kulturního zpravodajství v Československé televizi. Poté působil jako redaktor, vedoucí redaktor, šéfredaktor a ředitel vydavatelství různých periodik, mediální konzultant a tiskový mluvčí. Od r. 1987 působil jako externí odborný asistent Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, poté pedagog rétoriky a moderování Vyšší odborné školy herecké v Praze. V l. 1987-1991 byl místopředsedou Českého tenisového svazu a následně v letech 1992-1994 předsedou České tenisové rady. Od r.  ředitel divadelního festivalu FEMAD a celostátní soutěže Ochotnický plakát. Od r. 2010 je starostou města Poděbrady. - Dramatik, dramaturg, režisér a příležitostný herec ochotnického divadelního souboru Jiří Poděbrady. Napsal také mj. knihu Poděbradská abeceda (2008) a 150 poděbradských příběhů (2014). - Žije v Poděbradech.  
Zdroj- http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0098408-Langr-Ladislav-1959/

Tento profesní profil pana Langra není ovšem zcela úplný a některé roky jeho aktivního působení ve vedoucích funkcích jsou zřejmě záměrně opomíjeny. Jak úspěšným manažerem v průběhu let pan Langr skutečně byl?

1986–1989        Byl členem KSČ
1994–1996        Ředitel tří ročníků mezinárodního mistrovství České republiky
1994                    Sdružení LTC Indopol Poděbrady - pan Langr přivádí do Poděbrad strategického partnera
2007                    Jednatel a ředitel Kulturního a informačního centra Poděbrady
2003-2010          Business Corporation Prague a.s. předseda představenstva

2017 - Kandidatura do poslanecké sněmovny České republiky za ČSSD
             Stane se skutečně čistírna odpadních vod Poděbrady (ČOV) možným korupčním příběhem pana Langra a je si vědom, že ze své   
             pozice starosty města, je zcela neslučitelné, aby zdarma využíval radniční periodikum pro své osobní soukromé ambice a svoji 
             předvolební kampaň?