Zcela nekoncepčně řešený přednádražní dopravní uzel Poděbrad. Připravený projekt byl zcela zničen.
Město Poděbrady se v roce 2009 účastnilo vypsáním podmínek pro stavební záměr Úpravy přednádražního prostoru celonárodní architektonické soutěže Cena Petra Parléře. Ze soutěže vyšly tři návrhy a jeden celou soutěž vyhrál. Přes, v některých případech, akademický přístup soutěžících k zadanému úkolu, Město dostalo mnoho námětů a variant řešení předmětného prostoru.
   Když Město přistoupilo k záměru, tento prostor upravit a neutěšený stav zlepšit, nejen, že nepoužilo žádný z námětů na přestavbu vyplývající ze soutěžních studií, nezadalo žádnou novou soutěž nebo výběrové řízení a projekt tak významného a frekventovaného místa Poděbrad.
    Proto se mohlo stát to, že v realizaci neexistuje autobusové nádraží, jen autobusová stání podél kolonády a komunikací, kde není vyřešen bezkolizní pohyb pěších a kolové dopravy, kde stojící autobusy budou bránit optickému propojení nádraží a parku, kde není možné najít klidnou plochu na odpočinek při čekání na dopravu. Zastávkové čekárny jsou bez celkového urbanistického konceptu pouze účelně rozestavěny "bez ladu a skladu" podle komunikace s nástupními místy, vedle náhodně postavených různorodých a naprosto nevhodných stánků na prodej pečiva a květin.
    Obyvatelé a návštěvníci Poděbrad si v současné době nezaslouží autobusové nádraží se vším zázemím jak je to v civilizovaných městech samozřejmostí? Prostor bývalého autobusového nádraží je upraven na parkovací stání osobních automobilů, místo odpočinkových a obchodních ploch pro pěší.
Prostor (za bývalou zdí oddělující prostory ČD od městských), který některé zmiňované studie navrhovaly, jako prostor nového autobusového nádraží je zde v reálu využit pouze na jednosměrný příjezd autobusů. Vzniká zde neuspořádaný a nepřehledný prostor.
   Jasně chybí parkovací stání, která měla být zajištěna parkovištěm za železniční tratí P+R - připravená schválená dotace na vybudování parkoviště byla 1. místostarostou a radou města zavržena a na uvažovaném místě výstavby vznikla bez stavebního povolení částečně zpevněná plocha s chaotickým parkovacím režimem, včetně parkování na travnatých plochách. Samozřejmostí je, že tento parkovací prostor byl financován jak jinak než že z pokladny města.
line1 5

Budoucí vize autobusového nádraží je vykreslena
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/autobusove_nadrazi_podebrady20090908.html

Nové autobusové nádraží jako z futuristického snu by se mohlo stát pro Poděbraďáky realitou. Jeho fyzická stavba zatím zůstává otázkou budoucnosti, ne však fikcí. Poděbradská veřejnost se bude moci sama vyjádřit k výběru jedné ze tří soutěžních variant již v říjnu.

Do sedmého ročníku architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 byly spolu s šesti dalšími městy České republiky vybrány i lázně Poděbrady. Ty pro nový urbanisticko – architektonický návrh nabídly prostranství před nádražím, konkrétně úpravu prostranství před a kolem vlakového nádraží, včetně vybudování nového autobusového nádraží v Poděbradech. Jeho realizace se ujaly tři skupiny architektů. Soutěž odstartovala 6. dubna letošního roku a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 22. září.

Všechny tři návrhy byly vystaveny v Libenského kolonádě a mezi nimi i vítězný návrh nejen poděbradského zadání, ale i celé soutěže. Odbornou komisi nejvíce oslovil návrh číslo tři architektů Bronislava Stratila a Jana Roháče. Byl hodnocen jako estetický, inteligentní a s citem pro míru vytvářející harmonickou rovnováhu. „Město Poděbrady se předem zavázalo vítězný návrh podpořit padesáti tisíci korunami,“ sdělila místostarostka Jiřina Soukupová s tím, že tuto částku připojí k výhře 200 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že celkové náklady na stavbu podle jednoho ze tří návrhů se pohybují do sta milionů korun, bude nutné žádat o dotaci z Regionálního operačního programu. Tomu bude předcházet zpracování projektu a získání stavebního povolení. Přidělení dotace by mohlo být přednostní díky poloze nádraží na prioritní ose dopravy.

Znalost vítězného soutěžního návrhu je pro lázně orientační. Ke které ze tří variant nového nádraží se město přikloní, ovlivní také ti, kdo přijdou počátkem října na setkání se zástupci města. Po jednání s památkáři, hygienou a dopravci by mohl být návrh, který se dočká skutečné podoby, znám do konce roku. „Celý projekt by měl být dokončen do roku 2012 až 2013,“ uvedla Soukupová.
Zdroj - Nymburský deník.cz
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/autobusove_nadrazi_podebrady20090908.html

image1 
Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/autobusove_nadrazi_podebrady20090908.html