Vedení města  nese zodpovědnost před voliči, kdy svým rozhodnutím a lžím připravili ve volebním období 2010-2014 Poděbrady  možný rozvoj sportovního areálu
"Sportovní a kulturní centrum Ostende Poděbrady"(dále jen "SKCOP") v odhadované  hodnotě 270 milionů korun .

Obří komplex sportovišť na Ostende. To byl záměr města jak řešit dlouhodobě nevyhovující stav stávajícího zimního stadionu a především havarijní stav jeho  strojovny. Součástí komplexu měl být zimní stadion, krytý plavecký bazén, wellnes, restaurace, kulečník,kanceláře, sportovní hala, otevřené garáže atd. Město chtělo projekt financovat z grantu EU. Zahajuje všechny potřebné kroky k okamžiku, kdy bude možné požádat o grant, držíc se hesla "jen opravdu připraveným se daří uskutečnit a realizovat plánované záměry".

Prvním opravdu vážným krokem k realizaci bylo, že na 1. zasedání zastupitelstva města dne 13 února 2008, odhasovali zastupitelé počtem hlasů 25 (bod jednání č.16), že rekonstrukce součastného zimního stadionu bude provedena podle předložené studie č.1.

Na základě tohoto rozhodnutí bylo zadáno zpracování projektové dokumentace SKCOP pro územní řízení a stavební povolení. Bylo vypsané výběrové řízení a na základě tohoto byl dne 26.9.2008 určen dodavatel zpracování projektové dokumentace (dále jen "PD") pro územní rozhodnutí pro akci SKCOP. Dodavatelem PD se stala firma BFB - studio, spol. s r.o., Perunova 15, Perunova 15, v celkové hodnotě 4.046.000,-- Kč včetně DPH 19%. 

Dalším krokem bylo posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Sportovní a kulturní centrum Ostende“ v k.ú. Poděbrady, zařazeného do kategorie II. Celý vývoj je možné sledovat v Informačním systému EIA.  

Přišel rok 2010 a sním komunální volby, kdy nově zvolené zastupitelstvo plně převzalo otěže nad osudem tohoto projektu.

Výsledek - 

  • Předražený zimní stadion se zastaralou strojovnou chladící technologie, nedostatečnou kapacitou zázemí pro hráče, přilepenýma buňkama, které slouží jako WC.
  • Neodkoupením strategického pozemku po nafukovací hale TJ Bohemia Poděbrady je tímto nepochopitelným krokem ze strany zastupitelů města znemožněno dálší   v plném zozsahu  rozvíjení a budování stávajícího sportovního centra.
  • Výstavbou plaveckého bazénu by bylo možné fektivně využívat odpadní teplo z procesu chlazení ledové plochy.
  • Zmařená investice za 4 046 000 korun - projektová dokumentace Sportovního a kulturního centra.

To, že sejednalo o seriózní projet svědčí komplexní rozpracovanost řešení. Celý záměr byl postupně zpracováván a je velká škoda, že nedošlo k realizaci.

line1 5

Nymburský deník věnoval tomuto odvážnému a hlavně koncepčnímu řešení sportovního areálu prostor.                       Zdroj -   Nymburský deník

Získají Poděbrady dost peněz na stavbu obřího sportoviště?

Poděbrady - Obří komplex sportovišť na Ostende. To je záměr města. Jeho součástí má být i zimní stadion, kterému ale už nyní dosloužila strojovna. Ta je před montáží nového chladícího zařízení. Začít se má co nevidět.

zimak drevenyV únoru zastupitelé vybrali variantu komplexního sportoviště na Ostende. Náklady na jeho stavbu se odhadují na 270 milionů korun. Jeho součástí má být i zrekonstruovaný zimní stadion a bazén. Město chce projekt financovat z grantu EU, zdaleka ale ještě neví, jestli peníze sežene. Zimní stadion je přitom už léta v nevyhovujícím technickém stavu a letos navíc dožila strojovna. Rada města vybrala firmu Chladmont, která tu prováděla revizi, aby namontovala nové chlazení.

„Zařízení je repasované, ale moc se nepoužívalo. Máme na něj záruku 10 let a stálo 3,5 milionu korun. Montovat se začne ještě v květnu,“ řekl starosta Jozef Ďurčanský.

Podle Ďurčanského by se zařízení mělo využít nejen na příští hokejovou sezonu, ale i v rámci přestavby na komplexní sportoviště. Při jeho realizaci ale bude muset zřejmě dojít k vybagrování ledové plochy, která podle návrhu bude posunutá severněji, blíže k Husově ulici. „Pokud se nyní namontuje do strojovny chladící zařízení a z EU získá město peníze na kompletní rekonstrukci, celé se to bude zase muset předělat. Jsem ale pro velké sportoviště,“ uvedl radní a bývalý místostarosta Tomáš Kalenda.

Co na projekt obřího sportoviště říkají lidé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti zimního stadionu, nebo ho využívají? „Myšlenka sportovního areálu se mi líbí. Hlavně bazén mě láká, Jezero je špinavé a člověk se nemá v Poděbradech kde vykoupat,“ řekla Hana Křenková z Husovy ulice.

Nejvíce využívají zimák malí hokejisté. „Město nám vychází vstříc. Podmínky jsou ale odpovídající stáří stadionu. Nejsem příznivec velkého sportoviště, jehož součástí by se zimák stal,“ uvedl hlavní trenér HC Poděbrady David Kubát.

Město nyní s obřím projektem čeká na výzvu Evropské unie, pak požádá o grant. „Na tom to je celé postavené. Pokud dostaneme peníze, začneme v příštím roce s úpravou strojovny a ledové plochy,“ uvedl Ďurčanský.
Ale co se stane v případě, že Poděbrady nedostanou dotaci na komplexní sportoviště, kde má být i tělocvična pro míčové sporty a krytý bazén v místech dnešní nafukovačky?

Předpokládaných pět let přestavby se prodlouží, nebo se město vrátí k tomu, že dostaví a zrekonstruuje stávající stadion, jak by to stačilo hokejistům?

Autor: Lukáš Trejbal