Vážení spoluobčané,
vítejte v části, která je nazvaná zcela prozaicky Projekty města. V roce 2010 převzalo volební uskupení Volba pro Poděbrady, v čele se svým lídrem panem Ladislavem Langrem,  pomyslnou štafetu a zavázalo se svým koaličním programem vést toto město v nových a zcela jasných mantinelech.  Volební uskupení Volba pro město Poděbrady tehdy převzalo město, dle tehdy všeobecně deklarovaných názorů ve zcela devastujícím stavu. Nefunkční infrastruktura, zřejmě všudy přítomná korupce, město bez výrazného koncepčního rozvoje, dlouholetá zanedbanost města, spíláno úředníkům, že neplní řádně své úkoly, a hlavně i minulé ne zcela povedené realizované projekty.

Naším cílem zde není za každou cenu kritizovat, hledat nedostatky a pomlouvat. Naším cílem je zcela nezaujatě právě od toho roku 2010 postupně rok po roku jednotlivé kroky volebního uskupení Volba pro Poděbrady postupně v jednotlivých zcela zásadních projektech pro město Poděbrady hodnotit.
Pokusíme se zde nahlas poukázat na to, že se ne úplně daří lídru tohoto uskupení panu Langrovi naplnit předsevzetí:  "Co se dnes zdá na celostátní úrovni jako dlouhodobě nemožné: Dosáhnout volebních cílů poctivě, bez korupce či klientelismu."
Znovu klademe důraz na tu skutečnost, že nikdo z nás nemá patent na rozum, jsou zde předkládána pouze fakta k jednotlivým projektům, je jen a jen na vás, vážení spoluobčané, jak Vám tyto informace případně pomohou v orientaci a utvoření si vlastního názoru. 

V roce 2010 přichází volební uskupení Volba pro Poděbrady s jasným a zavazujícím motem :  "Jde to i slušně a poctivě!"

Jako dalším jasným vzkazem pro voliče bylo :                 ANO slušnosti                    NE aroganci
                                                                                                   ANO poctivosti                    NE podvodům a zlodějnám
                                                                                                   ANO řešení problémů       NE přehlížení problémů
                                                                                                   ANO Poděbradům             NE osobním zájmům
                                                                                                   ANO spolupráci                  NE intrikám

PhDr. Ladislav Langr

Jak se takto deklarované zásady daří naplňovat?