Může vnést konspirační teorie světlo do celého případu?

Protože město Poděbrady vyvíjí nebývalé úsilí jak celou záležitost kolem svého neúspěšného projektu opravy ulice Revoluční zamést pod koberec, z jejich dílny se vyrojilo mnoho polopravd, lží a zkreslených informací. Zkusme se na celou záležitost podívat z jiného úhlu, a opravdu selským rozumem. Neříkáme, že máme patent na rozum, ale co když se to celé odvíjelo úplně jinak a pan Mareš nám jistě promine tuto opravdu odvážnou konspiraci: Bylo, nebylo. V jednom království žili tři kamarádi…, ale né, to je otřepané. Zkusme to jinak…

Je veřejně známou skutečností, že na radnici nestíhají. Neustálá obměna pracovních pozic, stres a nestabilita jednotlivých odborů si vyžádala i jednu z klíčových změn a to na investičním odboru. Odbor, který by měl být tepnou a zárukou splněných přání mozkového traktu vedení radnice a rady města.

Čas běží, odbor se zapracovává pod novým vedením. Jako blesk z čistého nebe se vynořuje příležitost. Oprava Revoluční ulice. Vedení města má velmi dobré a odladěné vztahy na kraji. Vždyť samotná revitalizace ČOV byla jedním ze základních stavebních kamenů vytříbených vztahů. Kraj dává příslib a tak se rozjíždí pro Poděbrady velmi příznivá investice. Kraj se nechává zastupovat společností FORVIA CZ, s.r.o. a ta vypracovává projektovou dokumentaci. Projektová dokumentace zcela ve smyslu a v souladu s principy hospodaření s dešťovou vodou řeší odvádění a likvidaci dešťových vod vsakováním. Vždyť samotná ulice se svými širokými pásy zeleně ani nenabízí jinou rozumnou možnost.

Město přichází s velmi užitečnou a v čase reálnou myšlenkou spolupodílet se na tomto projektu. Vždyť kdy jindy, než teď dát ulici nové chodníky, osvětlení a hlavně V Y Ř E Š I T nepříjemnou dopravní situaci za železničním přejezdem. A tak město Poděbrady dne 26. 1. 2017 dodává poslední dokument a realizaci nic nebrání.

Ale to by se jeden mýlil. Vždyť městská kasa je tak lákavé sousto. Od této chvíle se začíná nová hra. Na scéně, kde se vzala, tu se vzala nová společnost VP Projekting, s.r.o. Jednatelem a 100% majitelem je pan Ing. Šinták a události se začínají odvíjet v rytmu podnikatelských zájmů tohoto pána. Pan Šinták má zelenou.

Společnost FORVIA CZ, s.r.o. objednává z neznámých důvodů posudek vsakovacích poměrů u pana RNDr. Alinče, a tím získává vyjádření autorizované osoby ke vsakování srážkových vod do podloží z ulice Revoluční. Tento dokument velmi vágně a zcela obecně popisuje geologické a hydrogeologické poměry v právě zmiňované ulici. Tento dokument ovšem v žádném případě nesplňuje takové parametry, aby mohl být považován za opravdu odborný posudek.

Kdo, a z jakých důvodů si vynutil na společnosti FORVIA CZ, aby tento krok učinila, není předmětem této konspirační teorie. Nicméně jakýs takýs dokument je na světě a ledy se hnuly.

5. 12. 2016 Rada města Poděbrady projednává „Návrh na udělení souhlasu s navrhovanou likvidací dešťových vod v ulici Revoluční

    OPŽP Využití dešťové vody v obcíc 2 333
    v Poděbradech, předkládá vedoucí odboru investic. Rada města Poděbrady neschvaluje, Rada města Poděbrady pouze bere na vědomí skutečnost, že existuje projektová dokumentace. V tuto chvíli ještě není úplně zřejmé, jak dalece si rada je vědoma, že trojský kůň je už za branami města.

Následně se rozjíždí nádherná, divoká a ničím nespoutaná jízda pana Šintáka jednomyslně podporovaná jak vedením města, tak radou. Začíná spletenec na sebe navazujících smluvních vztahů, mnohdy s nevyjasněným časovým posunem. Propojují se cíleně projekty Revoluční a Jamborovka. Tato skutečnost tomuto, jíž dokonale sladěnému týmu, vyhovuje. Do šuplíku se dávají další racionální projekty, které by řešily danou lokalitu. Terčem útoků a nevybíravých praktik se stávají i stavebníci v lokalitě Jamborovka. Samostatnou kapitolou je i naprosto nehorázný požadavek města na 50% podíl finančních nákladů spojených s nesmyslným projektem pana Šintáka jako soukromé osoby OSVČ odvést dešťové vody z obou lokalit do Skupice.

Město Poděbrady se stává ukázkovým modelem jak, až dalece může dojít k ovládnutí a manipulování s veřejným míněním.
    Každá pohádka by měla mít happyend. A zdá se, že i naše konspirační teorie by nemusela být výjimkou.

Věřte nevěřte. Nedalo nám to a pro doplnění této bláznivé konspirační teorie jsme osobně navštívili pana RNDr. Alinče. Výsledek? Máme nejen my, ale i celý ten povedený tým kolem pana Šintáka dodatek k jeho vyjádření. Výsledek? Pan Alinč obdržel od zadavatele neúplné a částečně zkreslené zadávací podklady. Následným dodatkem upřesňuje své vyjádření a jednoznačně v tomto případě doporučuje vsak dešťové vody do okolních ploch kolem silnice.

Poslední otázkou poté je, jak se vypořádat s tou povedenou partičkou, co připravuje městskou pokladnu o mnohomilionové částky. Ale to už by mělo přece být na občanech města a především na těch co nezapomenou a přijdou v říjnu ke komunálním volbám.

Vždyť přece „Jde to slušně a poctivě“ viďte pane Langře.