Obsah -  Zpravodaj číslo 1/2018                                                                         31.března 2018
line1 5
Strana 1
      Proč vlastně Rozvoj – Prosperita + Realisté  RPP c1 strana1 web
      ROK 2018 - rokem komunálních voleb
      Komu slouží Strategický plán města?

Strana 2
      Strategie rozvoje - ohlédnutí
      Projekty problémové
      Pravda o skutečném vývoji kolem čistírny odpadních vod ČOV
      v Poděbradech

Strana 3
      Zimní stadion se pomalu stává noční můrou Poděbrad.

Strana 4
      Podnět k prošetření nehospodárného plýtvání s finančními prostředky 
        města narazil.
        Projekty připravené – zmařené
        Návrat lázeňské atmosféry do centra
        Vážené spoluobčanky a spoluobčané.