Investiční akce města Poděbrady plánované na rok 2010

logopdy
Prvních šest jmenovaných akcí je spolufinancováno z dotací ve výši 92, 5% nebo 80%.
Poslední dva projekty - západní TGM a prostranství Na Valech jsou hrazeny pouze z financí města. Je možné že město dostane další dotace. Žádosti jsou požádány na zateplení, výměnu střechy a výtah na školu TGM, na novou školku v Polabci a na rekonstrukci cyklostezek v aleji Esperanto a v Neumanových sadech.


Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou II
Vybudování vnitroměstských cyklostezek na Riegrově náměstí, Náměstí 5. května v ulici Na Valech v úseku od Divadelní po Studentskou, v ulici Bílkova a v
Rozpočet projektu: 22 764 984 Kč
Termín realizace:15. 3. 2010 - 30. 6. 2011
Termín na výběrové řízení na dodavatele: proběhlo v březnu 2010

obr2 Image 1 Image 2 Image 4 Image 5 Image 9

line1 5
Rekonstrukce autobusových zastávek v Poděbradech
Jedná se o rekonstrukci 8 autobusových zastávek s 11 zastávkovými místy.
Rozpočet projektu: 13 735 304, 63 Kč
Termín realizace:1. 4. 2010 - 30. 4. 2011
Termín na výběrové řízení na dodavatele: březen - duben 2010
line1 5
Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Poděbrady - Poděbradská 61/VII
Rekonstrukce a modernizace MŠ Poděbrady - Poděbradská 61/VII v městské části Velké Zboží
Rozpočet projektu: 11 148 071,80 Kč
Termín realizace: 1. 11. 2009 - 30. 11. 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: proběhlo v listopadu 2009
line1 5
Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady
Zadláždění ulice Labská (zbývající nedokončený úsek), část ulice Turinského a ulice Na Dláždění v Poděbradech a úprava prostranství kolem kostela Povýšení svatého Kříže
Rozpočet projektu: 10 341 188,00 Kč
Termín realizace: červenec 2010 – prosinec 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010
line1 5
Regenerace parku u Havířského kostelíku v Poděbradech
Jedná se o regeneraci parku u Havířského kostelíku v Poděbradech.
Rozpočet projektu: 7 118 460,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2010 - 31. 12. 2012
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010
line1 5
Areál veřejného sportoviště Na Valech
Obsahem tohoto projektu je celková rekonstrukce a modernizace veřejného sportoviště u školy Na Valech.
Rozpočet projektu: 12 732 776,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2009 - 31. 12. 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červenec - srpen 2010
line1 5
Úprava veřejného prostranství Na Valech
Rekonstrukce veřejného prostranství před ZŠ Na Valech včetně vybudování autobusových zastávek, dopravního řešení křižovatky, úprava zpevněných i zelených ploch.
Rozpočet projektu: cca 20 milionů Kč, realizovat se bude v rozsahu nutných prací (cca 5 - 7 milionů Kč)
Termín realizace: 1. 8. 2009 - 30. 12. 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010
line1 5
Rekonstrukce západní komunikace TGM
Rekonstrukce západní komunikace na náměstí T. G. Masaryka.
Rozpočet projektu: cca 24 milionů Kč, realizovat se bude v rozsahu nutných prací (cca 5 - 7 milionů Kč)
Termín realizace: 1. 8. 2009 - 30. 12. 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010
Schválený
line1 5

MŠ Polabec - novostavba
Popis projektu
V rámci projektu s názvem „Barevný svět kostiček pro předškoláky na levém břehu Labe“ registrovaným pod číslem CZ.1.15/3.2.00/39.00926 bude postavena nová budova mateřské školy v Polabec s kapacitou 50 dětí. Budova bude postavena v areálu školy a plán realizace umožňuje souběžný provoz stávající školy a stavbu nové. Po dokončení stavby dojde k demolici původní školy a následné úpravy celého areálu včetně vybudování dětského hřiště. Součástí projektu je také vybavení celé budovy.

Finanční přehled projektu :
Celkové náklady projektu                                               18.850.915,00 Kč
Celkové způsobilé náklady                                            18.486.915,00 Kč
Dotace z ROP                                                                   14.710.358,88 Kč
Konečný podíl města                                                        4.140.556,12 Kč
(Dotace bude činit 80 % ze způsobilých výdajů projektu)
                Etapy projektu (doplňováno dle skutečnosti)
Žádost o dotaci podána                                                      15.12.2009
Projekt schválen Výborem regionální rady                      17.05.2010
Smlouva o poskytnutí dotace podepsána                       03.08.2010
Smlouva o dílo se zhotovitelem podepsána                   25.02.2011
Předání staveniště zhotoviteli                                             25.02.2011

line1 5

Revitalizace lázeňské promenády od nádraží ke květinovým hodinám
Popis projektu
Předmětem projektu CZ.1.15/3.2.00/50.01058 je rekonstrukce kolonády od nádraží ke květinovým hodinám a západní ulice náměstí T. G. Masaryka včetně veřejného osvětlení, mobiliáře a vegetačních úprav zelených ploch. Součástí realizace je také revitalizace kolonády od květinových hodin k ulici Divadelní, tyto práce jsou však z hlediska projektu (dotace) nezpůsobilými a plně v režii města. Do způsobilých výdajů projektu patří mimo stavebních prací, také výdaje za technický a autorský dozor, výdaje na publicitu projektu dle podmínek Regionálního operačního programu nebo zajištění výběrového řízení.

Finanční přehled projektu :

Celkové náklady projektu        38.215.888,49 Kč
Celkové způsobilé náklady     29.989.928,09 Kč
Dotace z ROP                            22.380.355,66 Kč
Konečný podíl města              15.835.532,83 Kč

Nabídková cena                      26.177.497,00 Kč včetně DPH
Schváleno usnesení rady města č. 971/2011 ze dne 24.10.2011.
line1 5