Zadláždění ulice Labská (zbývající nedokončený úsek), část ulice Turinského a ulice Na Dláždění v Poděbradech a úprava prostranství kolem kostela Povýšení svatého Kříže
Rozpočet projektu: 10 341 188,00 Kč
Termín realizace: červenec 2010 – prosinec 2010
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010