Jedná se o rekonstrukci 8 autobusových zastávek s 11 zastávkovými místy.
Rozpočet projektu: 13 735 304, 63 Kč
Termín realizace:1. 4. 2010 - 30. 4. 2011
Termín na výběrové řízení na dodavatele: březen - duben 2010

Poděbrady mají nové autobusové zastávky.                        sf logo optp mmr cz

Rekonstrukce autobusových zastávek v Poděbradech. V rámci tohoto projektu se provedla rekonstrukce vybraných autobusových zastávek, u kterých dříve chybělo nejen zastřešení či dobrá přístupová cesta, ale i možnost bezpečného zastavení autobusu.  Celkem takto bylo zrekonstruováno 8 zastávkových míst s celkem 11 autobusovými zastávkami. Zajímavostí zastřešených zastávek jsou průsvitné fólie s obrazovým materiálem a informace o historii konkrétního místa. Jejich prostor by neměl být narušován žádnou reklamou.


Z celkových plánovaných výdajů projektu 13,6 mil. Kč je dotace ROP SČ 12,6 mil. Kč.

obr1       obr2
         
obr3       obr4