Jedná se o regeneraci parku u Havířského kostelíku v Poděbradech.
Rozpočet projektu: 7 118 460,00 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2010 - 31. 12. 2012
Termín na výběrové řízení na dodavatele: červen 2010

Havířský kostelík měl být revitalizován již v minulém volebním období,  na tuto akci byly sehnány dotační peníze v částce 7,3 milionu Kč. Tehdejší  opozice  Poděbradské fórum , zelení a sdružení Angrešt silně protestovali proti kácení u Havířského kostelíka a vynutili si změny projektu. V letech 2010 a 2011 byl zpracován pasport havarijních stromů a většina stromů u Havířského kostelíčka spadlo do této kategorie, což uváděl už původní projek revitalizace. V této situaci již opozice přestala protestovat a město havarijní stromy pokácelo za peníze města. Dotační peníze byly sníženy z  původních 7,3 miliónu Kč dotačních peněz  na 1,5 mil Kč.