Vybudování vnitroměstských cyklostezek na Riegrově náměstí, Náměstí 5. května v ulici Na Valech v úseku od Divadelní po Studentskou, v ulici Bílkova a v parku u Havířského kostelíka.
Rozpočet projektu: 22 764 984 Kč
Termín realizace:15. 3. 2010 - 30. 6. 2011
Termín na výběrové řízení na dodavatele: proběhlo v březnu 2010

Poděbrady mají novou část cyklostezky                        sf logo optp mmr cz

Stavba nové části vnitroměstské cyklostezky (Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou II). Druhá etapa tohoto projektu navazuje na předchozí první etapu stavby cyklostezek (ulice Fügnerova, Jiráskova, Na Valech, Říční). Tato nová propojuje pravobřežní část Poděbrad (centrum) přes most s levobřežní mětskou částí Kluk. Celková délka stezky je 1,5 km a kromě dopravních značek je vybavena odpadkovými koši a stojany na kola.

Na celkové výdaje projektu 22,7 mil. Kč byla poskytnuta dotace ROP SČ ve výši 21 mil. Kč.                   Finančně ukončený projekt   >>>zde<<<

obr1 obr2
   
obr3

obr4