PETICE  VODA  A ČOV  PATŘÍ  PODĚBRADŮM 

 

 

   Bod č.3                Odpovědnost za právní nejistotu

 

 
   

Bývalý starosta města a zástupci města neupravili právní vztahy mezi společností VaK a Městem Poděbrady takovým způsobem, aby bylo zřejmé, zda je společnost VaK oprávněna rekonstrukci provádět. Společnost VaK neměla prokazatelný souhlas s prováděním rekonstrukce, přesto nechalo Město Poděbrady tuto rekonstrukci (vybudování nové ČOV na pozemku společnosti VaK) proběhnout, aniž by mělo smluvně ošetřeno, kdo bude vlastníkem této nové ČOV a aniž by bylo smluvně ošetřeno, jakým způsobem bude po skončení Nájemní smlouvy vypořádáno takovéto technické zhodnocení ČOV. Tento přístup Města Poděbrady vedl v konečném důsledku k tomu, že městu reálně hrozí, že v budoucnu nebude vlastníkem zmodernizované ČOV a v každém případě je město Poděbrady povinné vypořádat majetkové zhodnocení původní ČOV.  Absence jakéhokoliv právního ujednání o narovnání majetkových vztahů je opravdu otázkou, jak se Vak Nymburk bude tvrdě domáhat práv akcionářů?

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Celková cena vytvořeného díla ČOV, jehož majitelem je společnost VaK, činí 107,059.673,- Kč.

z toho:

 vlastní zdroje VaK Nymburk:                           7,059.673,- Kč 

 dotace Ministerstvo zemědělství                   50,000.000,- Kč
 úvěr banka                                                    50,000.000,- Kč
 úvěr s 0,79% úrokem bude VaKem splácen v letech 2016 - 2026    

Otázka zní, proč bývalé vedení Města Poděbrady s panem Langrem svým laxním přístupem umožnilo společnosti VaK tuto investiční příležitost, přistoupilo na hru společnosti VaK bez jakýchkoliv smluvních ujednání a tím zapříčinilo výrazné finanční ztráty městu a vystavilo město současné právní nejistotě.

 

 
 

 

         Cílené vyvádění strategického majetku města do VaK Nymburk

 

Takto lze dlouhodobě charakterizovat snahu o vyvedení ČOV z majetku města.

Město je vždy stavěno do nevýhodné pozice - Odpověď vedení VaK Nymburk

Návrh na vzájemné finanční vypořádání realizace intenzifikace zastupitelstvo neschválilo. I zde byly silně preferovány zájmy společnosti VaK Nymburk.  Celé znění návrhu.

Vystoupení předsedy představenstva VaK Nymburk na jednání zastupitelstva v Poděbradech

  Nechte to na těch politicích, Ti se vždy domluví....

 Tak se rozhodovalo o osudu čistírny odpadních vod v Poděbradech!

K K 1

  

      "Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se              v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot!"

        Karel Kryl (1992)

 

  

 

 

https://youtu.be/7X3RPUr-MvM