Co prokaučovala poděbradská radnice – aneb 50 milionů zachráněno!

Jsme na prahu nového roku. Roku 2018, který bude pro nás občany další výzvou, jakým směrem se bude republika ubírat. Rokem prezidentských voleb, rokem, kdy jmenovaný premiér bude usilovat o získání důvěry pro svoji jmenovanou vládu, připomínkou stého výročí vzniku Československé republiky a v neposlední řadě podzimních komunálních voleb, které na další 4 roky ovlivní prosperitu a rozvoj našeho krásného města.

Je naprostou přirozeností, kdy se v závěru roku ohlížíme a rekapitulujeme, zda předsevzetí a závazky dané sobě samým a pokud v roli politika svým voličům, se podařilo naplnit.

Je zajímavé s odstupem času pročítat dojmy a hodnocení zastupitelů, kteří v rubrice „ Úhel pohledu aneb zastupitelské dojmy“ pouze sami za sebe hodnotí průběh a možný dopad svých rozhodnutí. 

Opravdu s velkým zájmem jsem si přečetl hodnocení radního pana Jiřího Mareše. Řekl bych, že dvě třetiny svého textu věnuje nelehké pozici a odpovědnosti každého za svá rozhodnutí a lamentováním nad zákony, které jsou tak složité a v podstatě kdykoliv zneužitelné. Pokud je vše v tolik proklamovaném modu „Slušně a poctivě“, není až tak moc se čehokoliv obávat. Pokud ovšem nejsem ve vleku neschopného a autoritativního pána.

A v čem, že byl ten rok 2017 výjimečný, když se zpět ohlédnu? Ze svého pohledu mohu být spokojený, že se podařilo naplnit předsevzetí „Není cílem za každou cenu kritizovat, hledat nedostatky a pomlouvat.“ Cílem je hledat optimální řešení v roli konstruktivní opozice. Investičně nejvíce sledovaným projektem v průběhu let 2010 -2017 byl bezesporu stav kolem Čistírny odpadních vod. V průběhu roku jsem postupně otevřenými dopisy informoval jednotlivé zastupitele, upozorňoval je na možné právní dopady jejich rozhodnutí. Vše bylo marné. Stalo se a v září na řádném zastupitelstvu bylo odhlasováno zastupiteli řešení, které připravovalo Poděbrady a Vak Nymburk o dotační titul 50 milionů! 

Hlasování ČOV      Pouze 5 zastupitelů jednalo s vědomím řádného hospodáře a 
     nepodlehlo svůdné vábničce vedení města.

Až profesionální přístup ze strany vedení společnosti Vak zastavil tento nepříznivý vývoj!  Je na místě poděkovat především panu Ing. Peterovi, který na základě vyhodnocení všech souvislostí vstoupil do jednání s poskytovatelem zmíněné dotace a vyjednává postup, který odpovídá zákonným podmínkám poskytnuté dotace.

Vážení spoluobčané. Podařilo se nám zachránit 50 milionů z dotačního titulu společné akce města a VaKu Nymburk  „Intenzifikace ČOV“ a to je myslím důvod k velké spokojenosti.

Do nového roku 2018 bych Vám všem rád popřál pevné zdraví, štěstí a hodně pracovních i osobních úspěchů.

                                                                                                                                       František Třeštik
                                                                                                                          Rozvoj- prosperita Poděbrady