Plavání pro seniory a tělesně postižené – aktivní přístup ke zdraví.

Jsme samostatným nepolitickým nezávislým občanským sdružením. Spolek vznikl jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

V dubnu 2024 jsme ustavili zájmovou skupinu:

Plavání pro seniory a tělesně postižené – aktivní přístup ke zdraví při Rozvoj Prosperita Poděbrady Senioři a tělesně postižení se snaží udržet si dobrou fyzickou kondici do vysokého věku. Proto senioři hledají vhodné sportovní aktivity, které jim pomohou udržet tělesné i psychické zdraví. Koupaliště „Jezero Poděbrady“ přírodní areál je ideálním místem pro udržení si optimální fyzické kondice, duševní pohody a zpomalit tak proces stárnutí. Plavání pro seniory a tělesně postižené - aktivní přístup ke zdraví při Rozvoj Prosperita Poděbrady.

 

Klub Plavání pro seniory a tělesně postižené – aktivní přístup ke zdraví má k měsíci červen 62 řádně zaregistrovaných členů.

Dne 10.5.2024 jsme adresovali Městu Poděbrady, Městský úřad Poděbrady řádným podáním na podatelnu Žádost o projednání rada Města Poděbrady, zastupitelstvo Města Poděbrady

Žádost o projednání web

 

 

Rada města Poděbrady na svém jednání mimo jiné rozhodla:
  • poskytnout mimořádnou dotaci pro HC Poděbrady na mezinárodní hokejový turnaj
  •   o novém ceníku vstupného na koupaliště Jezero se vstupem zdarma pro osoby, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením „ZTP“, nebo „ZTP/P“ a pro osobu, která je doprovází.

 

Není tajemstvím, že na Poděbradské jezero má vedením města zajištěný bezplatný vstup několik zájmových skupin. Obdobný režim vstupu na jezero, který požadzujeme pro náš klub Plavání pro seniory a tělesně postižené  má zajištěn spolek celoročního plavání. 

Na řádném jednání zastupitelstva dne 19.6.2024 se budeme ptát proč jsou senioři házeni přes palubu.