Na řádném jednání zastupitelstva Města Poděbrady 19.6:2024  jsme využili možnosti přímého dotazu v jednacím bodu PŘIPOMÍNKY OBČANŮ.

Vážení zastupitelé .

Rozvoj-Prosperita město Poděbrady, spolek který položil na stůl možné řešení jak napravit některé křivdy týkající se letních aktivit občanů města Poděbrady na přírodním koupališti Jezero.

Přišli jsme s návrhem jak napravit zcela nekoncepční ceník vstupného na jezero a jeho kategorizaci. Předložili jsme k diskusi návrh možného zvýhodnění věkové skupiny senioři  a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Toto bylo výraznou většinou Vás zastupitelů smeteno ze stolu.

Vědomi si nesystémových, mnohdy až diskriminačních poměrů. Poměrů, kdy v letních měsících /plavecká sezona/ mohou zcela zdarma a ještě s bonusem od města /dotační finanční podpora/ využívat někteří areál jezera. Ne jen klub plavců pana Rykla, ale i další zájmové skupiny mají zajištěn vstup do areálu nepodléhající režimu schváleného ceníku.

Ne opravdu nebrojíme proti těmto aktivitám. Naopak schvaluji, zájem a volnočasové aktivity všech sportovců, kteří mohou v maximální míře využívat areál jezera, ovšem za jasně stanovených podmínek.

Proto jsme V dubnu 2024 založili zájmovou skupinu:

Plavání pro seniory a tělesně postižené – aktivní přístup ke zdraví.

Klub Plavání pro seniory a tělesně postižené – aktivní přístup ke zdraví má k měsíci červen 62 řádně zaregistrovaných členů.

Dne 10.5.2024 jsme adresovali Městu Poděbrady, Městský úřad Poděbrady řádným podáním na podatelnu Žádost o projednání našeho záměru možnosti aktivního využívání areálu jezera radou Města Poděbrady, případně zastupitelstvem Města Poděbrady.

Naše žádost se opírala od již v minulých letech schválené standardy pro některé zájmové skupiny. 

Minulý týden zasedala rada Města Poděbrady a světe div se došlo ke změně ceníku do areálu Jezero Poděbrady. Rada města schválila volný  vstup na jezero pro ZTP a ZTP/P.

Rada města ve složení 

Mgr. Roman Schulz,  PhDr. Ladislav Langr,  Zdeněk Havlas, Mgr. Tomáš Maux,  Daniel Vencl,  Dušan Zezulka

nepodpořila náš návrh Úprava režimu vstupu do areálu koupaliště Jezero Poděbrady pro členy Plavání pro seniory  – aktivní přístup ke zdraví.

Naše žádost prošla bez povšimnutí a tito výše uvedení pánové hodili Poděbradské seniory přes palubu. Je dobré si to pamatovat.

Nepamatuji dobu, jako nyní, kdy je uměle vytvořena nenávistná kampaň a mezigenerační propast.

Dnes se zřejmě rozplynul sen poděbradských seniorů.

Pokud by se podařilo vyjít seniorům vstříc a město přistoupilo na model seniore zaplať 400,--Kč a získej na plaveckou sezonu čip ke vstupu do areálu, získaly by Technické služby, potažmo město částku při dnešní členské základně 62 členů celkem 24.800,--Kč.

Bezohledností a nenažraností jste upřeli pro některé seniory možná jednu z posledních radostí pozdního věku. Ti senioři ve skrytu duše doufali, že mají ještě šanci. Ne vážení zastupitelé, jste to právě ,vy kdo politickou nesnášenlivostí jste si vzali jako rukojmí právě Poděbradské seniory. Je to ovšem Vaše svědomí, pokud se dá takto hovořit.

 Zde záznam jednání zastupitelstva k tomuto bodu. 

Pan  Mgr. Tomáš Maux  neunesl náš komentář a dosti nevybíravým způsobem opustil předčasně jednání zastupitelstva s teatrálním zabouchnutím dveří z jednacího sálu. To pan 1. místostarosta PhDr. Ladislav Langr opravdu sjednocujícím státnickým projevem ukázal svoji pravou povahu a tvář. 

 

https:youtu.be/iKcZ_KWzzj8

Prohlubování nenávisti a mezigenerační nesnášenlivost se stále více dere do popředí.  Nikdy není pozdě, třeba náš pan starosta města pochopí něco z tohoto velmi povedeného počinu prezidenta Slovenské republiky pana Petera Pellegriniho.

 

https:youtu.be/6IeY8VKgqlE